ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

 

БАКАЛАВРИ

014 Середня освіта (Українська мова і література)

 

БАКАЛАВРИ

035 Філологія (Українська мова і література)

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до літературознавства

Історія української літератури

Історія української літератури (література для дітей та юнацтва), 1 курс

Історія української літератури (ХІ – ХVІІІ ст.), 1 курс

Історія української літератури (перша половина ХІХ ст.), 2 курс

Історія української літератури (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), 3 курс

Історія української літератури (ХХ – початок ХХІ ст.), 4 курс

Українська література у світовому контексті

Українська література у світовому контексті (від Античності до Нового часу)

Українська література у світовому контексті (від Просвітництва до Модернізму)

Фольклор

Літературознавчий і лінгвістичний аналіз тексту

Літературне редагування та коректура

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Інтермедіальні студії

Літературне краєзнавство

Метатекст і контекст художнього твору

Компаративні зв’язки української та світової літератури

МАГІСТРИ

014 Середня освіта (Українська мова і література)