Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

 1. Історія української літератури
 2. Вступ до літературознавства
 3. Українська література у світовому контексті
 4. Фольклор
 5. Курсова робота з історії української літератури
 6. Практика: навчальна фольклорно-діалектологічна практика
 7. Курсова робота з української літературної критики
 8. Виробнича філологічна практика
 9. Навчальна фахова педагогічна практика
 10. Теорія тексту
 11. Історія літературознавчих вчень
 12. Огієнкознавчі студії
 13. Авантюрно-пригодницький жанр у літературі
 14. Біблія і художня культура
 15. Інтермедіальні студії
 16. Компаративістика

 

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма Середня освіта (Українська мова і література)

 1. Історія української літератури
 2. Вступ до літературознавства
 3. Компаративістика
 4. Фольклор
 5. Літературне краєзнавство
 6. Методика навчання української літератури
 7. Курсова робота з історії української літератури
 8. Курсова робота з методики навчання літератури
 9. Виробнича педагогічна практика
 10. Огієнкознавчі студії
 11. Техніка оформлення друкованих та електронних видань
 12. Літературознавча імагологія
 13. Інтермедіальні студії
 14. Теорія сприймання та розуміння твору (Літературознавчий характер)
 15. Література Сходу

 

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

 1. Вступ до літературознавства
 2. Історія української літератури
 3. Фольклор

 

 

Ступінь вищої освіти Магістр

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма Середня освіта (Українська мова і література)

 1. Сучасна українська література
 2. Літературознавчий аналіз та інтерпретація художнього твору
 3. Теорія сучасних стилів напрямів і жанрів українського та зарубіжного літературознавства
 4. Виробнича педагогічна асистентська практика
 5. Методика навчання української літератури в старшій школі
 6. Виробнича педагогічна практика
 7. Дипломна робота
 8. Гурткова робота з українознавства
 9. Дисидентський дискурс української літератури ХХ ст.
 10. Українська література в європейському контексті