Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

Стажування

 

Починок Людмила Іванівна, канд.філол.наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Онлайн-курс підвищення кваліфікації для наукових співробітників (8 годин) “Методи дослідження” / Європейська академія наук і досліджень (Гамбург, Німеччина), 01.11.2021 р. Починок_сертиф._1.11.2021
Громик Лариса Іванівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Науково-педагогічне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) “Балтійський підхід в підготовці викладачів-філологів” (за спеціальністю 035 Філологія) в ISMA Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвійська Республіка) з 21.06.2021 по 31.07.2021 р. Громик_стажув.31.07.21
Починок Людмила Іванівна, канд.філол.наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Підвищення кваліфікації (стажування) (180 годин, 6 кредитів ECTS) “Література для дітей та юнацтва в контексті українського та світового письменства” / кафедра української філології Хмельницького національного університету (м.Хмельницький) з 01.03.2021 р. по 31.05.2021 р.). Починок Л_Стаж._31.05.2021
Волковинська Інна Вікторівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) “Міжкультурна літературна комунікація” в Інституті літературознавства і мовознавства Університету Яна Кохановського в Кельцях (м. Кельці, Польща) з 11.01.2021 р. по 21.05.2021 р. CERTYFIKAT Volkovynska
Починок Людмила Іванівна, канд.філол.наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Міжнародний вебінар (3,5 години) “День Оксфорда онлайн. Північна і Східна Європа” / Оксфордський клуб викладачів, Оксфордський університет (Оксфорд, Великобританія), 23.03.2021 р. Починок_сертиф._23.03.2021
Громик Лариса Іванівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів (вебінар) (45 год., 1,5 кредиту ECTS) на тему: “Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE” в Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. (м. Люблін, Республіка Польща) з 15.02.2021 р. по 22.02.2021 р. Громик_стаж._22.02.21
Починок Людмила Іванівна, канд.філол.наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Міжнародний вебінар (45 годин, 1,5 кредита ECTS) “Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom” / Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян (Люблін, Республіка Польща) з 14.12.2020 по 21.12.2020 р. Починок_сертиф._21.12.2020
Джурбій Тетяна Олександрівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) “Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчально-виховного процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі” (індивідуальна тема стажування – “Інноваційні методи навчання дисциплін філологічного циклу”) на базі Університету Collegium Civitas у м. Варшава, Польща з 09.11.2020 по 18.12.2020 р. Джурбій_стаж._18.12.20
Починок Людмила Іванівна, канд.філол.наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Тренінги з підвищення кваліфікації (стажування) (22 години) у рамках проєкту “Цифрова грамотність освітян”, реалізованого за підтримки проєкту “Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості”, що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні (29.09.2020 – 20.10.2020 р.). Починок_cертифікат_20.10.2020
Рарицький Олег Анатолійович, доктор філол.наук, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики, професор Міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) … (м.Познань, Польща) з 08.03.2020 р. по 08.06.2020 р. Рарицький_стаж._8.06.20
Громик Лариса Іванівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі української літератури філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 05.09.2018 р. по 05.10.2018 р. Довідка № 02/15-2709 від 09.10.2018 р.
Волковинська Інна Вікторівна, канд.філол.наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі української літератури філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему “Новітні тенденції розвитку сучасного літературознавства” з 20.10.2016р. по 20.11.2016 р.