Денна форма навчання

МЕТАТЕКСТ І КОНТЕКСТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Силабус дисципліни

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Силабус дисципліни

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ СТУДІЇ

Силабус дисципліни

КОМПАРАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Силабус дисципліни

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ

Силабус дисципліни

 

Заочна форма навчання