НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Історія створення: Лабораторія заснована у 1997 році як науково-методичний підрозділ Кам’янець-Подільського педагогічного університету, керівником якої була Третяк Людмила Володимирівна, асистент кафедри історії української літератури та компаративістики. Основним завданням лабораторії була систематизація та оприлюднення літературно-краєзнавчих матеріалів, вивчення творчості письменників-подолян.

Діяльність лабораторії була спрямована на визначення та підтримку обдарованої молоді з числа студентів та учнів міста й області, надання консультаційної допомоги у наукових дослідженнях у галузі літературного краєзнавства Поділля, організації інноваційних наукових проєктів. Даний структурний підрозділ здійснював пошукову, експериментальну, консультаційну діяльність на основі поєднання освітньо‑виховного процесу з науковим дослідженням.

З квітня 2015 року лабораторію очолює кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Джурбій Тетяна Олександрівна.

Мета діяльності лабораторії:

Теоретичне обгрунтування та дослідження краєзнавчого матеріалу, пошукова робота у відповідній царині. Системний аналіз літератури рідного краю як на практичному, так і на науковому рівнях, вивчення стану її викладання у практиці шкільного курсу літератури.

Розробка і наукове обґрунтування методичної системи вивчення літературного краєзнавства у курсі вітчизняної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах та перевірка ефективності створеної методики, її психолого-педагогічне підґрунтя і методичного забезпечення на практиці.

Об’єкт дослідження лабораторії літературного краєзнавства є література Поділля від давньої доби до сучасності.

Предмет дослідження лабораторії – зміст, методи, прийоми і форми навчальної та наукової діяльності, що забезпечують ефективну літературно-краєзнавчу роботу.

Основні напрями роботи лабораторії:

систематизація та комплектація художньої краєзнавчої бібліотеки;

– наукові літературознавчі дослідження;

-розробка авторської друкованої продукції з Літературного краєзнавства;

-розробку авторських дослідницьких програм з вивчення літератури рідного краю, інноваційних методів та засобів вивчення літературознавчого та літературного матеріалів;

-створення інноваційних проєктів у досліджуваній царині;

-співпраця з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки письменників України;

-співпраця з освітніми установами міста, району, області на рівні творчих контактів, обміну досвідом тощо;

-проведення творчих вечорів, зустрічей з письменниками та видатними літературознавцями, які є вихідцями з Поділля або причетні до розвитку літературного процесу на цій території.

Фонди лабораторії:

У розпорядженні лабораторії:

– авторські збірки художніх творів письменників-подолян;

– літературно-критичні розвідки з Літературного краєзнавства;

– літературознавчі мапи письменницького Поділля;

– збірки з дарчими автографами авторів.