Підготовка висококваліфікованих фахівців-філологів зумовлює інтенсифікацію співробітництва в напрямі наукового супроводу дослідницької діяльності учасників освітнього процесу та проведення наукового консультування. З цією метою 09 лютого 2022 року між Кам’янець- Подільським національним університетом імені Івана Огієнка в особі ректора Сергія Копилова та Кам’янець-Подільським міським архівом в особі начальника Юлії Пташник підписано договір про спільну діяльність.

До організаційних заходів із підписання договору активно долучилися Наталія Шеремета, заступник директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми «Українська мова і література» та Лариса Громик, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидат філологічних наук, член проєктної групи ОПП.

Сторони-підписанти визначили основні напрями цього співробітництва, а саме:

  • у сфері гуманітарних проєктів, наукових досліджень і публікацій матеріалів, що зберігаються у фондах архіву;
  • у підготовці та проведенні спільних дослідних програм і взаємної допомоги в публікації результатів досліджень;
  • в організації та проведенні науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів, презентацій, обміну інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес, проведенні наукового консультування й наукового супроводу;
  • в організації та проведенні спільних виставок документів, публікацій спільних збірників документів і довідкових видань;
  • щодо надання фондів у користування науково-педагогічним працівникам, науковим працівникам та здобувачам вищої освіти спеціальності/спеціальностей 035. Філологія (Українська мова та література) і 014. Середня освіта (Українська мова і література) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Також міський архів стане базою для проходження виробничої практики студентами спеціальності 035 Філологія. Українська мова та література.

Після підписання договору обидві сторони висловили сподівання на тривалу плідну й взаємовигідну співпрацю.

Лариса Громик, кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики