Сучасні підходи до вивчення літератури прагнуть розглядати її у взаємозв’язках з іншими мистецтвами. Глибокому осмисленню естетичної цінності художньої літератури крізь призму міжмистецького діалогу сприяє вибіркова навчальна дисципліна «Інтермедіальні студії», яку впродовж уже кількох років викладають студентам-філологам навчально-наукового інституту української філології та журналістики.

Вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни гармонійно поєднується з практикою використання естетично-пізнавальних можливостей музеїв, картинних галерей, виставок, концертів, театру, кіно, що забезпечує емоційне сприйняття творів мистецтва, формує здатність бути чутливим читачем, слухачем і глядачем.

Минулого тижня студенти 3 курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Українська мова і література) та

035 Філологія (Українська мова та література) відвідали Галерею мистецтв Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, яка знаходиться в Старому місті. Під час екскурсії студенти із захопленням оглянули різноманітні експозиції, представлені у 12 виставкових залах старовинної будівлі XVIII ст., зокрема залу іконопису XVIII – ХІХ ст., залу західноєвропейського мистецтва, велику залу, залу народного мистецтва тощо, чимало експонатів яких наочно продемонстрували взаємозв’язки художньої літератури із зображальним мистецтвом.

Ікони, портрети, пейзажі, натюрморти, мармурові скульптури, старовинні меблі й музичні інструменти, мистецькі твори сучасних майстрів, а також надзвичайно цікава та змістовна розповідь лектора-екскурсовода Віри Цішковської справили незабутнє враження на студентів, збагатили їхній духовний світ і дали унікальну можливість відчути насолоду від зустрічі зі справжнім мистецтвом.

Лариса Громик, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики