РАРИЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

Посада: професор кафедри історії української літератури та компаративістики.

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1995 р.), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «учитель української мови і літератури». 

1995–1998 рр. – навчання в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

2010–2014 – навчання у докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Науковий ступінь:

  • кандидат філологічних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.), тема – «Василь Стус: еволюція поетичного мислення)», спеціальність 01.01 – українська література;
  • доктор філологічних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 р.), тема – «Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика», спеціальність 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури.

Учене звання: доцент кафедри теорії та історії журналістики й української літератури (2005 р.); професор кафедри історії української літератури та компаративістики (2021 р.).

Професійна діяльність:

1995–2000 рр. – учитель української мови і літератури Орининської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

2000–2002 рр. – асистент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2002–2003 рр. – старший викладач кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2003–2017 рр. – доцент кафедри теорії та історії журналістики й української літератури, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2017 – по теперішній час – професор кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2006–2010 рр. – заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2008–2010 рр. – завідувач кафедри теорії та історії журналістики й української літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2015 – 2022 рр. – завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: давня українська література, історія української літератури ХХ ст., теорія та історія літературно-мистецького шістдесятництва, теорія і методика навчання української літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Т.О. Чепурняк, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, тема – «Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст.: еволюція, поетика», спеціальність 10.01.01 – українська література, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013 р.

А.В. Третяченко, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, тема – «Проблематика і художня своєрідність лірики Володимира Підпалого», спеціальність 10.01.01 – українська література, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014 р.

Н.А. Глушковецька, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, тема – «Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості», спеціальність 10.01.01 – українська література, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015 р.

Ю.П. Степчук, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, тема – «Шевченкознавчі студії Михайлини Коцюбинської в контексті українського літературознавства ХХ – початку ХХІ століть», спеціальність 10.01.01 – українська література, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021 р.

Керівництво проблемною групою: «Шістдесятництво у контексті культурно-мистецьких змагань доби». 

Членство в громадських організаціях: член Кам’янець-Подільського  об’єднання Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки краєзнавців України.

Викладання дисциплін: історія української літератури ХІ–XVIII ст., історія української літератури ХХ ст., методика навчання української літератури в старшій школі, дисидентський дискурс української літератури ХХ ст., українське літературно-мистецьке шістдесятництво.

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота відділу освіти Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації; Відзнака «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті» (2008 р.); Почесна грамота Кам’янець-Подільської міської ради управління освіти і науки (2014 р.); Грамоти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008, 2018 р.); Диплом Хмельницької обласної ради (2018 р.), Почесна грамота Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2018 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZapIXYgAAAAJ&hl=uk

Профайл: https://ukrlit.kpnu.edu.ua/rarytskyi-oleh-anatoliiovych/

E-mail: rarytskyi_o@kpnu.edu.ua

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури