Головна

f51c8b_7630c271554949efa6f44aad85443a90

Фото 2015 р.

          Кафедра історії української літератури та компаративістики – складова частина факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Рарицький Олег Анатолійович. На кафедрі за основним місцем роботи працює 8 викладачів, з них 2 професори, 3 доценти, 3 старших викладача. Кафедра здійснює підготовку фахівців ОКР «Бакалавр», за напрямом «Філологія*. Українська мова і література» «Спеціаліст» і «Магістр» за напрямом Українська мова і література*, зі спеціалізацією Українознавство, Мова і література (анг./нім.), Редагування освітніх видань.

Міжнародна співпраця

            Кафедра широко представлена у міжнародному і вітчизняному науковому просторі доповідями викладачів та науково-практичних конференціях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських). Викладачі кафедри плідно співпрацюють з осередками філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Придністровським державним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Університетом імені Масарика в Брно.

Комп’ютерно-інформаційне забезпечення

Формування та розвиток професійної компетентності студентів здійснюється в обладнаних лекційних залах, навчальних класах, комп’ютерних лабораторіях. Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідною аудіо- та відеотехнікою, науково-методичною літературою, що дозволяє ефективно проводити всі види занять з використанням новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, лабораторія етнології, лабораторія літературного краєзнавства.

Освітні перспективи:

  • широкі можливості у сфері працевлаштування (філолог, співробітник науково-дослідних інститутів, працівник закладів культури, музеїв, наукових бібліотек та архівів, вчитель української мови і літератури та світової літератури, вчитель українознавства, англійської/німецької мов у загальноосвітніх навчальних закладах, викладач української мови і літератури у ВНЗ, редактор освітніх видань, літературний редактор, коректор видань засобів масової інформації, консультант або референт з питань діловодства, прес-секретар).

  • гарантовані сучасний рівень та висока якість освіти (ефективність та якість навчально-виховного процесу забезпечується досвідченими кваліфікованими викладачами з високим рівнем знань української літератури та методики викладання; науково-методичним та матеріально-технічним, інформаційно-комунікативним супроводом);

  • можливість апробування набутих знань, умінь і навичок під час виробничих практик.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua