Волковинська

ВОЛКОВИНСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА

Посада: старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2008 р. закінчила навчання на факультеті української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та німецької мови.

У 2009 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

У 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.05. – порівняльне літературознавство.

28.02.2013 р. захистила дисертацію на тему «Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті» за спеціальністю 10.01.06. – теорія літератури та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін

 • Вступ до літературознавства

 • Теорія стилів, напрямів і жанрів

 • Літературознавчий аналіз твору

 • Лінгвістичний і літературознавчий аналіз художнього твору

 • Літературне редагування

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти. Проблеми поетики віршованого твору. Тенденції розвитку поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Вибрані публікації

 1. Барчишина І. Епітет і макрообраз: корелятивні зв’язки / Барчишина І. В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 3–7.

 2. Барчишина І. Інтонаційно-мелодійні особливості поетичних творів М. Волошина та В. Свідзінського / Барчишина І. В. // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – С. 255–262.

 3. Барчишина І. Сакральність контрапунктичної єдності в організації колористики поетичного твору (на матеріалі поезій М. Волошина та В. Свідзінського / Інна Барчишина // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – Вип. 83. – С. 261–269.

 4. Барчишина І. Хіазматичні епітетні структури у віршах поетичних творів М. Волошина та В. Свідзінського / Інна Барчишина // Studia methodologica. – Випуск 31. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 197 – 201.

 5. Барчишина І. Ланцюжкові епітетні структури в поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського / Інна Барчишина // Studia methodologica. – Випуск 32. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 101–105.

 6. Барчишина І. Тмезис як засіб емфатизації епітетних структур у поезії М. Волошина та В. Свідзінського / Інна Барчишина // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія іноземні мови. – Вип. 20. – Ч. 1. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 28–33.

 7. Барчишина І. Евфонічний принцип організації епітетної структури (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського) / Інна Барчишина// Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 34. – С. 164–168.

 8. Барчишина І. Енжамбеман (enjambement) як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського / Інна Барчишина // Слово і час. – 2013. – № 2. – С. 60–67.

 9. Барчишина І. Эвфония и эмфатичность эпитетных структур в стихотворении М. Волошина «Письмо» / И. В. Барчишина // XVI Волошинские чтения. Международная научно-практическая конференция «Совопросник века сего…». Научный коллоквиум «Марина Цветаева: судьба и творчество». Научно-культурологическая конференция «Киммерийский топос: мифы и реальность». Сборник научных статей / Сост. Н. М. Мирошниченко, Т. М. Свидова. – Симферополь : Антиква. – 2013. – С. 195–202.

 10. Барчишина І. Особенности эпитетария стихотворных произведений И. А. Гончарова / И. В. Барчишина // Материалы V Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова : Сборник статей русских и зарубежных авторов / Сост. : И. В. Смирнова, А. В. Лобкарева, Е. Б. Клевогина, И. О. Маршалова. – Ульяновск : Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2012. – С. 82–87.

 11. Барчишина І. Парцельована епітетна структура як маркер модерністського поетичного тексту / І. В. Барчишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 28–33.

 12. Волковинська І. Паралелізм як фігуральний прийом організації епітетних структур у віршованому тексті / Волковинська І. В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 40–43.

 13. Волковинська І.В. Емфатичність і експресивність: сутність і співвідношення понять / Волковинська І.В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. — Випуск 40. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — С. 12—15.

 14. Волковинська І.В Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського) : монографія / Інна Волковинська. — Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. — 204 с.

Участь у конференціях

    Міжнародні наукові конференції

 Міжнародна наукова конференція «Феномен заглавия как объект изучения различных гуманитарных наук», Москва (Росія), 2–3 квітня, 2010 р.

Міжнародний інтеграційний проект «Школа відкритого розуму», науковий семінар «Різноманіття образів світу: світогляд – мова – політика», Кам’янець-Подільський, 9–16 травня 2010 р.;

ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, Київ, 21–24 червня 2010 р.;

Міжнародний інтеграційний проект «Школа відкритого розуму», науковий семінар «Схід–Захід: витоки конфліктів і площини співпраці», Кельце (Польща), 2–8 вересня 2010 р.; Кам’янець-Подільський, 2–8 травня 2011 р.;

Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного», Чернівці, 7–8 жовтня 2010 р.

1 Міжнародна філологічна конференція, Санкт-Петербург (Росія), 14–19 березня, 2011 р.;

Міжнародна-науково-практична конференція «Совопросник века сего…» (XVI Волошинські читання), Коктебель, 23–29 травня 2011 р.;

Міжнародний інтеграційний проект «Школа відкритого розуму», науковий семінар «Информационное общество: проблема правдивости и фальши», Бельсько-Бяла (Польща), 3–12 вересня 2011 р.;

Міжнародні Чичерінські Читання «Світова літературна класика у великому часі», Львів, 21–22 жовтня 2011 р.;

Міжнародна наукова гончаровська конференція, Ульяновськ (Росія), 18–24 червня 2012 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Вселенная свободы и любви» (ХVII Волошинські читання), Коктебель, 13–19 травня, 2013 р.;

Міжнародна наукова конференція «Сутність і явище як методологічні функції у науковому й філософському пізнанні (до 200-ліття з дня народження Шарля Ренув’є)», у межах постійно діючого міжнародного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання», Кам’янець-Подільський, 2–6 жовтня 2015 р.;

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Кам’янець-Подільський, 9–10 жовтня 2015 р.

Інтернаціональна конференція “Russische und deutsche Literatur im Dialog”, Геттінген (Німеччина), 8–10 січня 2016 р.

ХІV Міжнародна літературознавча конференція “Пасіонарність другорядного”, Чернівці, 11-12 травня 2017 р.

Регіональні наукові конференції

Конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, 2009–2016рр.;

Звітні наукові конференції викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, 2010–2016 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua