Виховна робота

Виховна робота кафедри
історії української літератури та компаративістики

         Мета виховної роботи зі студентами – формування особистості майбутнього філолога на засадах демократизму й гуманізму, становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.

Виховна робота на кафедрі проводиться за такими напрямами:

  •  формування національної свідомості та громадянської позиції;

  •  формування професійної спрямованості;

  •  моральне виховання;

  •  правове виховання;

  •  екологічне виховання.

   

     Пріоритетними напрямами виховної роботи зі студентами для професорсько-викладацького колективу кафедри  стали індивідуальний підхід у вихованні особистості студента, гармонізація внутрішньо-колективних відносин в академічних групах, формування духовності, художньо-естетичної, моральної культури.

   Важливе місце у плануванні та проведенні виховної роботи кафедри належить заходам, спрямованим на виховання поваги до майбутньої професії, активну участь у громадській роботі, науково-теоретичних конференціях, наукових семінарах, літературних і літературно-музичних вечорах.

   Враховуючи специфіку кафедри, виховні заходи проходять у руслі літературознавчої та народознавчої роботи. Зокрема, проводяться літературні вечори, літературно-музичні композиції, Шевченківські читання, конкурси читців, театральні постановки, зустрічі з письменниками й видатними українськими вченими, презентації книг і наукових видань, конкурси вертепів, Андріївські вечорниці, виставки писанок і вишитих обрядових рушників «Великодні дзвони», майстер-класи із писанкарства й виготовлення великодніх серветок у техніці вибійки. Також викладачі кафедри залучають студентів факультету до участі в різноманітних заходах, які проходять в університеті та місті.

   Періодично на засіданнях кафедри заслуховуються питання виховної роботи, роботи кураторів академічних груп, успішності студентів і стану навчально-трудової дисципліни.

    Уся організація навчально-виховного процесу на кафедрі сприяє формуванню системи доцільної виховної взаємодії викладачів і студентів, вихованню висококваліфікованих, інтелектуально, ідейно та духовно розвинених фахівців із засвоєними загальнолюдськими й національними цінностями й ідеалами.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua