Починок

ПОЧИНОК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Посада: доцент.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 1988 р. закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

1988–1990 рр. – вчитель української мови та літератури Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи-комплексу мистецтв № 9

1990—2001 рр. – асистент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, згодом – університету.

1992–1997 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

19 грудня 2000 р. – захистила дисертацію на тему «Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу» за спеціальністю 10.01.01. – українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2001–2004 рр. – старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури та компаративістики.

З 2005 р. – доцент кафедри історії української літератури і компаративістики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, а згодом – національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Історія української літератури

 • Історія зарубіжної літератури

 • Дитяча література

 • Методика навчання української і зарубіжної літератури у старших класах

 • Біблія і художня культура

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти. Класична українська література, література раннього українського модернізму, біблійні образи, сюжети і мотиви в українській літературі.

Методичні вказівки та посібники

 1. Насмінчук Г. Зарубіжна література: Антична література. Середні віки. Доба Відродження. Література XVII–XVIII ст. : методичні матеріали / Г. Насмінчук, Л. Починок. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2002. – 106 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 1. Починок Л. Ольга Кобилянська: Знайома постать у новому ракурсі: Навчальний посібник / Л. Починок. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005. – 192 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

Вибрані публікації

 1. Починок Л. Мотив шляху в ліро-епосі І. Котляревського та І. Франка: своєрідність втілення / Л. Починок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філол. науки. Вип. 24. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 309—313.

 2.  Починок Л. Поетична збірка Івана Франка «Мій Ізмарагд» у світлі біблійних істин / Л. Починок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. зб.: Серія історична та філологічна. Вип. VІІІ. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 236—241.

 3.  Починок Л. Духовна опозиція Долорес – донна Анна у драмі Лесі Українки «Камінний господар» / Л. Починок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філол. науки. Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 369—372.

 4.  Починок Л. Проблема добра і зла у драмі В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь» / Л. Починок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філол. науки. Вип. 31. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 324—326.

 5.  Починок Л. Проблема родини у творчості О. Кобилянської: морально-етичний та національний аспекти / Л. Починок // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр.: Слов’янська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 607—699. – С. 123—126.

 6.  Починок Л. Драма В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь» у світлі християнських істин / Л. Починок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. зб.: Серія історична та філологічна. Вип. Х. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 124—127.

 7.  Починок Л. Божественне начало як ідеотворчий чинник у поезії Т. Шевченка / Л. Починок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філол. науки. Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І. Абетка, 2014. – С. 135—138.

Участь у конференціях

     Міжнародні наукові конференції:

 1.    Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі», Кам’янець-Подільський, 27—29 жовтня 2011 р.;

 2.    Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Кам’янець-Подільський, 4–5 жовтня 2013 р.;

  Міжнародна наукова конференція «Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle», Чернівці, 25–26 листопада 2013 р.

Всеукраїнські наукові конференції:

  Всеукраїнська науково-практична конферен­ція «Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин», Кам’янець-Подільський, 14—15 жовтня 2010 р.;

  Всеукраїнська науково-практична конферен­ція «Класики і Поділля», присвячена 110-річчю від дня народження літературознавця Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 вересня 2012 р.;

   Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua