Навчальна робота

ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА:

6.020303 Філологія* Українська мова і література

Вступ до літературознавства

Історія української літератури

Українознавство

Дитяча література

Методика навчання української літератури

Історія української літературної критики

Компаративістика

Методика навчання світової літератури

Фольклор

Біблія і художня культура

Етнографія України

Літературне редагування

7.02030301 Українська мова і література*

Методика навчання української та світової літератури у старших класах

Теорія літератури

Література народів Сходу

Проблеми літературознавчого аналізу тексту

Методика навчання українознавства

Літературне редагування

Шістдесятництво у контексті культурно-мистецької доби

8.02030301 Українська мова і література*

Еволюція українського історичного роману

Сучасна українська література

Методика навчання української літератури у ВНЗ

Теорія стилів, напрямів, жанрів

Шістдесятництво у контексті культурно-мистецької доби

Літературне краєзнавство

Методика навчання фахових дисциплін у старших класах ЗОШ

6.030301 Журналістика

Історія української літератури

6.020302 Історія*

Українська історична література.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Літературознавча орієнталістика

Українознавство

Літературна критика

Компаративістика

Українська історична література

 

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua