Науково-методична лабораторія літерат…

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА

 

Основна наукова тема: Літературне Поділля: стан та перспективи розвитку.

Історія створення: Лабораторія заснована у 1997 році як науково-методичний підрозділ Кам’янець-Подільського педагогічного університету, керівником якої була Третяк Людмила Володимирівна, асистент кафедри історії української літератури та компаративістики. Основним завданням лабораторії була систематизація та оприлюднення літературно-краєзнавчих матеріалів, вивчення творчості письменників-подолян.

 Діяльність лабораторії спрямовувалася на визначення та підтримку обдарованої молоді з числа студентів та учнів міста й області, надання консультаційної допомоги в наукових дослідженнях у галузі літературного краєзнавства Поділля, організації інноваційних наукових проектів. Даний структурний підрозділ здійснював пошукову, експериментальну, консультаційну діяльність на основі поєднання освітньо‑виховного процесу з науковим дослідженням.

       З квітня 2015 року лабораторію очолює кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Джурбій Тетяна Олександрівна.

    Мета діяльності лабораторії

Теоретичне обгрунтування та дослідження краєзнавчого матеріалу,
пошукова робота у відповідній царині. Системний аналіз літератури рідного краю як на практичному, так і на науковому рівнях, вивчення стану її викладання у практиці шкільного курсу літератури.

  Розробка і наукове обґрунтування методичної системи вивчення літературного краєзнавства у курсі вітчизняної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах та перевірка ефективності створеної методики, її психолого-педагогічне підґрунтя і методичного забезпечення на практиці.

  Об’єкт дослідження лабораторії літературного краєзнавства є література Поділля від давньої доби до сучасності.

   Предмет дослідження лабораторії – зміст, методи, прийоми і форми навчальної та наукової діяльності, що забезпечують ефективну літературно-краєзнавчу роботу.

    Основні напрями роботи лабораторії:

  • систематизація та комплектація художньої краєзнавчої бібліотеки;

  • наукові літературознавчі дослідження;

  • розробка авторської друкованої продукції з Літературного краєзнавства;

  • розробка авторських дослідницьких програм із вивчення літератури рідного краю, інноваційних методів та засобів вивчення літературознавчого та літературного матеріалів;

  • створення інноваційних проектів у досліджуваній царині;

  • співпраця із Хмельницькою обласною організацією Національної спілки письменників України;

  • співпраця з освітніми установами міста, району, області на рівні творчих контактів, обміну досвідом;

  • проведення творчих вечорів, зустрічей з письменниками та видатними літературознавцями, вихідців з Поділля або причетних до розвитку літературного процесу на даній території.

Фонди лабораторії:

У розпорядженні лабораторії:

– авторські збірки художніх творів письменників-подолян;

– літературно-критичні розвідки з Літературного краєзнавства;

– літературознавчі мапи письменницького Поділля;

– збірки з дарчими автографами авторів.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua