Науково-дослідний центр огієнкознавства

DSC_3554

Науково-дослідний центр огієнкознавства

Основна наукова тема: актуальні проблеми огієнкознавства.

Історія центру. У 2004 р. створено центр огієнкознавства, його керівником упродовж 2004-2014 рр. й відповідальним редактором збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» протягом 2003-2013 рр. (вийшло 10 випусків збірника) була кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української літератури та компаративістики, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка Сохацька Є. І.

З 2014 р. керівник науково-дослідного центру огієнкознавства  – Вікторія Петрівна Атаманчук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики.

  Метою діяльності центру є наукова і дослідна діяльність з проблем вивчення спадщини видатного вченого, державного і громадського діяча, першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету Івана Івановича Огієнка DSC_3560(1882-1972) у взаємозв’язку з українською та світовою наукою, історією й культурою.

Об’єктом дослідження є наукова і творча спадщина Івана Огієнка.

Предметом дослідження є планування, організація та виконання прикладних (спрямованих на систематизацію, упорядкування біографічних та бібліографічних відомостей про Івана Огієнка), наукових (спрямованих на вивчення та оприлюднення маловідомих фактів з творчої біографії Івана Огієнка, архівних матеріалів тощо), науково-дослідних (спрямованих на вивчення та наукову інтерпретацію доробку українського вченого) робіт з огієнкознавства.

  Науково-дослідний  центр огієнкознавства виконує такі завдання:DSC_3558

 • пошук та упорядкування бібліографічних описів праць про Івана Огієнка;

 • здійснення наукового аналізу інноваційних потреб сучасної науки в контексті вивчення творчої спадщини Івана Огієнка;

 • дослідження, інтерпретація, розвиток наукових і творчихDSC_3564 концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір;

 • забезпечення наукової комунікації з проблем огієнкознавства;

 • організація і проведення наукових заходів з проблем огієнкознавства;

 • DSC_3562налагодження співпраці з лауреатами Огієнківської премії, вченими-огієнкознавцями;

 • налагодження контактів з осередками Всеукраїнського товариства  Івана Огієнка, з освітніми закладами та установами у м.Брусилів, м.Житомир тощо;

 • підготовка і видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», внесеного до Переліку фахових видань України з філологічних наук;

 • розробка і забезпечення роботи сайту www.ohienko.kpnu.edu.ua;

 • видання спецвипусків студентської газети факультету української філології та журналістики «Студ-інфо», присвячених Іванові Огієнку;

Фонди науково-дослідного центру огієнкознавства:

 • наукові, публіцистичні та художні праці Івана Огієнка;

 • наукові дослідження з проблем огієнкознавства;

 • видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта»;

 • періодика («Віра і культура», «Наша культура», «Слово істини» тощо);

 • художня та критична література представників діаспори;

 • художні твори та наукові розвідки лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua