Науково-дослідний центр огієнкознавства

DSC_3554

Науково-дослідний центр огієнкознавства

Основна наукова тема: актуальні проблеми огієнкознавства.

Центр огієнкознавства створений у 2003 р. як структурний підрозділ КПНУ імені Івана Огієнка. Очолила центр кандидат філологічних наук, професор Є.І. Сохацька, яка була його незмінним керівником упродовж 2004-2014 рр. Євгенія Сохацька ініціювала видання наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», виконувала обов’язки його редактора, започаткувала формування бібліотеки вченого. Була налагоджена співпраця центру із вченими-огієнкознавцями, з освітніми закладами та установами України і закордону, започатковано проведення наукових заходів із проблем огієнкознавства.

Упродовж 2014-2017 рр. центром керувала кандидат філологічних наук, доцент кафедри Вікторія Петрівна Атаманчук. З 2017 р. обов’язки виконує Олег Анатолійович Рарицький, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики.

Учасники науково-дослідного центру огієнкознавства:

 • Насмінчук Галина Йосипівна, кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Починок Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Лаврусевич Надія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Джурбій Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Волковинська Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Громик Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики;
 • Щегельський Валерій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики.

  Метою діяльності центру є наукова і дослідна діяльність з проблем вивчення спадщини видатного вченого, державного і громадського діяча, першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету Івана Івановича Огієнка DSC_3560(1882-1972) у взаємозв’язку з українською та світовою наукою, історією й культурою.

  Об’єктом дослідження є наукова і творча спадщина Івана Огієнка.

  Предметом дослідження є планування, організація та виконання прикладних (спрямованих на систематизацію, упорядкування біографічних та бібліографічних відомостей про Івана Огієнка), наукових (спрямованих на вивчення та оприлюднення маловідомих фактів з творчої біографії Івана Огієнка, архівних матеріалів тощо), науково-дослідних (спрямованих на вивчення та наукову інтерпретацію доробку українського вченого) робіт з огієнкознавства.

    Науково-дослідний  центр огієнкознавства виконує такі завдання:DSC_3558

  • пошук та упорядкування бібліографічних описів праць про Івана Огієнка;

  • здійснення наукового аналізу інноваційних потреб сучасної науки в контексті вивчення творчої спадщини Івана Огієнка;

  • дослідження, інтерпретація, розвиток наукових і творчихDSC_3564 концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір;

  • забезпечення наукової комунікації з проблем огієнкознавства;

  • організація і проведення наукових заходів з проблем огієнкознавства;

  • DSC_3562налагодження співпраці з лауреатами Огієнківської премії, вченими-огієнкознавцями;

  • налагодження контактів з осередками Всеукраїнського товариства  Івана Огієнка, з освітніми закладами та установами у м.Брусилів, м.Житомир тощо;

  • підготовка і видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», внесеного до Переліку фахових видань України з філологічних наук.

  Фонди науково-дослідного центру огієнкознавства:

  • наукові, публіцистичні та художні праці Івана Огієнка;

  • наукові дослідження з проблем огієнкознавства;

  • видання періодичного наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта»;

  • періодика («Віра і культура», «Наша культура», «Слово істини» тощо);

  • художня та критична література представників діаспори;

  • художні твори та наукові розвідки лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua