Насмінчук

НАСМІНЧУК ГАЛИНА ЙОСИПІВНА

Посада: професор.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчила у 1976 р. Чернівецький державний університет, філолог, викладач української мови та літератури.

1980 – 1987 рр. – асистент кафедри української літератури;

1987 –1989рр. – стажист-дослідник кафедри української літератури Київського педінституту імені М. Горького;

1989 – 1990 рр. – асистент кафедри української літератури;

29 травня 1989 року – захистила дисертацію на тему «Морально-філософські пошуки сучасного українського роману і проблеми фольклоризму  за спеціальністю 10.01.01.- українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук

Вчене звання доцента кафедри української літератури присвоєно у

1991 році.

Вчене звання професора присвоєно у 2013 році.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІII-IV рівня акредитації:

1990  р. – старший викладач кафедри української літератури;

З 1990 – 2001 рр. – доцент, завідувач кафедри української літератури;

З 2001 – 2004 рр. – доцент кафедри української літератури;

З 2004 р.– заступник декана факультету української філології та журналістики з навчальної роботи;

З 2009 р. –  професор кафедри історії української літератури і компаративістики.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.11 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Історія української літератури

 • Історія зарубіжної літератури

 • Література народів Сходу

 • Еволюція українського історичного роману

 • Сучасна українська література

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі. Українська і зарубіжна література у компаративних зіставленнях. Історичний роман як філософська візія України: поетика архетипів.

Підготувала трьох кандидатів філологічних наук (спеціальності 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство):

 • Приймак І.В. – «Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (2007)

 • Гандзій О.А. – «Публіцистика Романа Іваничука: Проблематика і поетика» (2011)

 • Крук А.А. – «Художнє переосмислення концепту долі у прозі Томаса Гарді та в українській літературі другої половини ХІХ – початку

ХХ століття» (2013)

Методичні вказівки та посібники

 1. Насмінчук Г. Випускний екзамен – 2000. Українська література. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів : методичні рекомендації / Насмінчук Г. Й.  – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 95 с.

 2. Насмінчук Г. Література народів Сходу : методичні рекомендації  / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 52 с.

 3. Насмінчук Г., Зарубіжна література: навчально-методичні матеріали до державного іспиту для студентів стаціонару і заочної форми навчання / Г. Й. Насмінчук, Л. І. Починок. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2002. – 105 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

 4. Насмінчук Г. Еволюція українського історичного роману: навчальний посібник / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ,  2007. – 136 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України)

 5. Насмінчук Г. Література народів Сходу : навчальний посіб­ник / Г. Й Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2012. – 220 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

 6. Насмінчук Г. Зарубіжна література ранніх епох: Античність, Середньовіччя, Відродження : навчальний посіб­ник / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2013.  – 212 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

Вибрані публікації

 1. Насмінчук Г. Міфопоетичний вимір роману «Дім на горі» Валерія Шевчука: до проблеми цілісності тексту / Г. Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. Вип. 25. – С. 475–479.

 2. Насмінчук Г. Історичний персонаж як вияв авторської концепції: Василь-Костянтин Острозький на сторінках романів Миколи Вінграновського і Петра Кралюка / Г. Насмінчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 8. – С. 201–208.

 3. Насмінчук Г. Міфологізація українського часопростору в експериментальних романах Галини Тарасюк / Г. Насмінчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 12.  – С. 96–101.

 4. Насмінчук Г. Дискурс самототожності в романі «Хресна проща» Романа Іваничука / Г. Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський – Вип. 29, Ч. 1. : Аксіома, 2012.– С. 179–183.

 5. Насмінчук Г. «Диво» П. Загребельного і «Хресна проща» Романа Іваничука у вимірах екзистенції нації: порівняльно-генетичне зіставлення /

Г. Й. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський  : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 214–218.

 1. Насмінчук Г.  Шевченкові ключі до роману «Орда» Романа Іваничука / Г.Й. Насмінчук  // Тарас Шевченко і сьогодення. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь : ФОП Куртбедінова Д. А., 2014. – С. 120–124.

 2. Насмінчук Г. Міфологізація українського часопростору в експериментальних романах Галини Тарасюк / Галина Насмінчук // The First European Conference on Languages, Literature and Linguistics. – Vienna, 2014. –

С. 156–160.

 1. Крук А. А., Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) [Текст] : [монографія] / А. А. Крук, Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 200 с.

 2. Насмінчук Г. «Свій-чужий» в романі «Чорний ворон» В. Шкляра / Г. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / [міжнар. ред. кол.: С.Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38. – С. 43– 48.

Участь у конференціях

    Міжнародні наукові конференції:

V Міжнародна науково-практична конференція «Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі: контактування та своєрідність»,

Дніпродзержинськ, 2011 р.;

 1.        Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики»,   Кам’янець-Подільський, 4–5 жовтня 2013 р.;

ІХ Міжнародна конференція «Наука в інформаційному просторі»,  Дніпропетровськ, 10–11 жовтня 2013 р.;

 1.        Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі»,   Кам’янець-Подільський, 24–25 жовтня 2013 р.

   Всеукраїнські наукові конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція «М.П. Стельмах і сучасність»,  Хмельницький, 25–26 травня 2012 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua