Методичні вказівки та посібники

Чи я в лузі не калина була: Укр. нар. Алегро. Пісні: Для серед. та ст. шк. віку/ Упоряд. та прим. Т.І. Колотила. – К. : Веселка, 1991. – 182 с.

   Збірку склали українські народні алегоричні пісні. Сягаючи корінням у глибину віків, вони навічно лишилися невмирущим скарбом нашого народу, тим життєдайним джерелом, яке ніколи не замулиться і завжди гамуватиме спраглих.

Навчально-наукова лабораторія етнології  Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету

  Видання розповідає про основні напрямки діяльності навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету та знайомить з експозицією залу лабораторії

Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Камянець_подільського національного університет імені Івана Огієнка: вип..2 Народні пісенні жарти з Поділля / упор. : Т.І. Колотило, Н.Д. Коваленко, В.В. Щегельський – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 300 с.

    У збірнику подаються тексти жартівливих (і сатиричних) пісень, записаних здебільшого на Поділлі з живого їх побутування. Вперше в сучасній українській фольклористиці видається на все загал такий досі замовчуваний пісенний масив, як пісні про колгоспне життя, інші новотвори сьогодення.

   Видання адресоване широкому колу пошановувачів рідної культури, краєзнавцям, студентам, учителям та викладачам гуманітарних дисциплін.

Оберігаючи традиції: до 60 річчя від дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики, етнолога, фольклориста Колотила Танасія Івановича / уклад. В.В.Щегельський, В.В. Гудима – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. – 224 с .

 Видання присвячене світлої пам’яті засновника та керівника навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Танасія Івановича Колотила, уродженця буковинського краю та волею долі знаного і поважного дослідника Поділля. Видання адресоване етнологам, фольклористам, науковцям, краєзнавцям, студентам, учням та всім, хто цікавиться історією рідного краю, його видатними постатями.

Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Танасій Колотило. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 184 с.

 Наукове дослідження висвітлює теоретичні аспекти традиційної народнопісенної алегорії як стилістичного бачення людського співжиття етносу.

 Пропонується фольклористам, літературознавцям, студентам-філологам, усім кого національна культура – рідна

Колотило Т.І. Народні знаряддя землеробської діяльності українців. Методичний комп’ютеризований посібник з теми навчального курсу «Народознавство» для студентів філологічного факультету / Т.  Колотило, А.Коваленко, В. Гуцал. – Кам’янець-Подільський , 1996. – 30 с.

   Методичний комп’ютеризований посібник адресовано студентам філологічних спеціальностей вузів, що вивчають народознавство. Посібник включає фактичні і методичні матеріали та програму контролю для персонального комп’ютера.

Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: вип. 3 Народні ігри і забави пастухів Поділля та околиць / упор.: В.В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2001. – 360 с.

   У збірнику представлені зразки та варіантні форми текстів, графічні схеми народних дитячих ігор і забав, які в організації та проведенні не потребують залучення матеріальних цінностей, а, навпаки, відбуваються з використанням підручних природних матеріалів (камінь, земля, палиця тощо). А ще їх грають на відкритому просторі та свіжому повітрі, що надзвичайно важливо для дитячого організму, який росте. Зі слів респондентів (судячи з їхнього віку, часові межі існування досліджуваних нами ігор припадає на XX- початок

XXI ст.) вони здебільшого гралися у них, коли випасали домашніх тварин, птицю.

   Дослідник-упорядник має честь представити широкому колу пошановувачів рідної культури, краєзнавцям, студентам, аспірантам, докторантам, учителям і викладачам гуманітарних дисциплін зразки народних дитячих ігор і забав пастухів, що широко побутують на Поділлі.

Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала / Л. І. Громик. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рута”», 2015. – 200 с.

Монографія присвячена повістевій спадщині українського письменника-шістдесятника Євгена Гуцала в контексті розвитку української прози другої половини XX ст. Повісті прозаїка досліджуються під кутом зору осмислення еволюції його ідейно-естетичних поглядів. Увага зосереджена на виявленні проблемно-тематичних домінант творів Є.Гуцала, специфіці художнього моделювання трагічної дійсності й буття людини. На рівні поетики проаналізовані жанрово-стильові особливості, специфіка сюжетобудування, способи композиційної організації, жанрові модифікації повісті, типи на рації. Установлено, що в повістях письменника гармонійно співвідносяться ознаки реалістичного, документального, психологічного й ліричного письма. У структурі повістей Є.Гуцала виявлені концептуальні образи й особливості їх авторської інтерпретації, досліджена специфіка моделювання національного характеру.

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів-філологів, учителів-словесників.

Прокоф’єв І. Поетика Леоніда Талалая / І. П. Прокоф’єв // Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006.  – 160 с.

Анотація: Книга є першим комплексним аналітико-синтетичним дослідженням поетики Л. Талалая у контексті української і світової літератури. Тут розкриваються найхарактерніші вияви формо змістової єдності творів, основні риси художнього світу, модерністські аспекти доробку письменника, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей та здобутків різних літературних течій, шкіл, майстрів слова. У роботі проаналізовано функціональні особливості метафорики, автологічних, інтертекстуальних елементів, асоціативності, прийоми внутрішньої гармонізації у творах поета. Висвітлено специфіку ключових образів, психологізм, медитативність його лірики.

Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / М. Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2009. – 256 с.

У новій книзі нарисів доктора філологічних наук, професора М.Г. Кудрявцева осмислюється питання зв’язків національних літератур, традиційних образів і мотивів світової класики, проблема історизму в літературі, духовно-етичних засад українського та зарубіжного письменства.

   Ці проблеми висвітлюються в руслі історико-функціональної ролі художньої літератури, її зв’язку з життям, у спектрі сьогоднішнього дня та прозірливо-застережливих візій класиків.

Видання подає практичну інтерпретацію історико-генетичного, історико-контактного, типологічного підходів до творчості вітчизняного й зарубіжного письменства (Гоголь і проблема історизму в літературі, поетична драматургія О. Пушкіна та Лесі Українки, Достоєвський і Винниченко, типи і символи у творах Чехова, містичний реалізм Чингіза Айтматова в духовно етичному дискурсі доби).

   Книга містить термінологічний словник з питань теорії літератури і компаративістики.

Кудрявцев М. Драма ідей в українській новітній літературі XX ст. / М. Г. Кудрявцев. : монографія –  Кам’янець-Подільський: Оіум, 1997. – 272 с.

У монографії досліджуються проблеми становлення і розвитку в українській літературі драми ідей – теми, що практично не висвітлювалася літературознавцями. У роботі – нетрадиційний погляд на ідейний спектр драматургії Лесі Українки, аналіз кращих творів, що належать до неореалістичної п’єси (творчість В. Винниченка, М.Куліша, М. Ірчана, І. Дніпровського), історичної драми (п’єси С. Черкасенка, І. Кочерги), інтелектуально-філософської (І. Драч, Л.Костенко) та фольклорно-романтичної драматургії (М. Стельмах) тощо.

Для викладачів вузів, учителів-словесників, студентів.

Сохацька Є. На варті українства: Статті з літературознавчого та культурологічного доробку / До 30-річчя науково-педагогічної діяльності / Є. Сохацька  – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – 380 с.

До книги увійшли статті з проблем української критики ст., російсько-українських літературних взаємозв’язків ст., шевченкознавства та огієнкознавства, написані упродовж 1974-2004 років.

Видання адресується науковцям, учителям, студентам, широкому читацькому загалу.

Сохацька Є. Молюся за ввесь Рідний край …» (штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 276 с.

До книги увійшли статті з проблем творчої спадщини Івана Огієнка (1882-1972 рр.), написані упродовж 1997-2007 років. У них висвітлюються маловідомі сторінки біографії визначного діяча, аналізуються його мовознавчі, літературознавчі та культурологічні праці.

   Видання адресується науковцям, учителям, студентам, широкому читацькому загалу.

   Книга приурочена 125-річчю від дня народження Івана Огієнка.

Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові: Літературно-публіцистичний нарис. – Частина перша / П. Свідер – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно видавничий відділ, 2003. – 140 с.

Анотація: Пропонований нарис складається з вступної частини, де коротко мовиться про ментальність українського народу, пісню, далі йде огляд зразків писемної літератури – починаючи від «Слово о полку Ігоревім» – до прози М. Грушевського. Провідний мотив огляду – рід, родовід, покоління в душі народу і в художньому слові. Мета автора – сприяти глибшому усвідомленню однієї з визначальних рис народу ­– в її життєвій суті і в художньому відтворенні.

   Для студентів вищих навчальних закладів і викладачів.

Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові: Літературно-публіцистичний нарис. – Частина друга  / П. Свідер – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний  університет, інформаційно видавничий відділ, 2008. – 144 с.

Анотація: Пропонований нарис складається з частин, де мовиться про романтизм та проблеми взаємин молоді, кохання, про висвітлення роду, поколінь в творчості українських письменників після жовтня 1917 р. – С. Васильченко, М. Хвильового, А. Головка, У. Самчука –  до прози Є. Гуцала, А. Тютюнника. Провідний мотив огляду – взаємини поколінь, молодь в житті й художньому слові радянського часу.

    Мета автора – сприяти поглибленому усвідомленню однієї з визначальних рис народу – в її життєвій суті і в художньому відтворенні в складному періоді його існування.

    Для учнів та викладачів навчальних закладів.

Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.

Монографія присвячена з’ясуванню жанрових особливостей трагедії в українській драматургії початку ХХ ст. На основі аналізу творів В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, Мирослава Ірчана, Л.Первомайського, М.Грушевського, І.Кочерги, С.Черкасенка та ін.. визначається ідейно-естестетична парадигма жанру трагедії, виділяються специфічні жанрові ознаки(порівняно з іншими періодами розвитку жанру), зумовлені формуванням нового типу трагедійного героя, який виявляє себе як активна особистість у збуреному історичним процесами суспільстві  і як особистість, схильна до рефлексії. Досліджуються риси поетики жанру за допомогою аналізу образу трагедійного героя, змісту трагедійного конфлікту, перебігу драматичної дії. Здійснюється аналіз функціонування жанру трагедії в її жанрових модифікаціях (політична, історична, соціально-побутова трагедія). Проводиться зіставлення категорії трагедійного і трагікомічного, зясовуються особливості їх взаємозв’язку.

    Книга адресована філологам, студентам гуманітарних вузів.

Кудрявцев М. Щоб не згинули зерна …(Духовні та морально-етичні аспекти літератури: Курс лекцій) / М.Кудрявцев. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 208 с.

Анотація: Книжка ця є спробою реабілітувати соціальні фактори української класики (принаймні окремі постаті та їх ідей), висвітлити духовно-етичні орієнтири деяких письменників у нелегких пошуках істини, шляхів до храму і можливості у земному житті гармонії (не перетворити грішне існування у цьому світі на пекло!), спонукати до роздумів про істинні цілі літератури.

     Можливо, читач, майбутній філолог, учитель, шанувальник словесності, почерпне з цих фрагментів лекцій корисне для розуму і серця. У цьому авторське щастя…

Кудрявцев М. Вивчення романістики Олеся Гончара в 11 класі / Посібник для вчителя / Михайло  Кудрявцев. –  Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 56 с.

Анотація: У даному посібнику доктор філологічних наук, професор М.Г. Кудрявцев розглядає твори Олеся Гончара (роман «Собор» та дилогію «Людина і зброя» й «Циклон»), які вивчаються в 11 класі.

   Для вчителів-словесників, студентів.

Фольклорно-діалектологічна практика : навчально-методичний посібник / упоряд. : Н.Д. Коваленко, В.В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : Приватний видавець Буйницький О.А., 2015. – 144 с.

 Пропонований навчально-методичний посібник – це спроба поділитися набутим досвідом пошуково-збирацької роботи фольклорно-діалектологічного напряму, яку впродовж тривалого часу здійснюють викладачі та студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Адресуємо студентам філологам та викладачам, учням і вчителям, аматорам та досвідченим фахівцям – шанувальникам народних традицій українців.

Свідер П. Традиції і покоління : літ.-крит. нарис / Полікарп  Свідер. – К. : Рад. письменник, 1980. – 192 с.

   Книга українського літературознавця присвячена проблемам взаємозв’язку поколінь, виховання молоді. Розглядаються вони на матеріалі творів відомих українських прозаїків Г. Епіка, О. Кундзіча, О. Гаврилюка, М. Стельмаха, О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, І. Цюпи та ін..

Давня українська література : методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу «Історія української літератури Х–XYIII ст.» / Авт.-упоряд. Т. І. Колотило, О. А. Рарицький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2005. – 204 с. (Рекомендований МОН України).

У посібнику згідно з нормативною дисципліною вищого навчального закладу «Історія української літератури X-XVIII ст.» подано плани практичних занять, література до них, методичні зауваги і вказівки, уривки текстів давніх пам’яток мовою оригіналу, поради щодо правильного читання їх, а також словничок рідковживаних і малозрозумілих слів.

   Посібник призначений для студентів факультетів української філології, вчителів та учнів освітніх шкіл гуманітарного спрямування.

Насмінчук Г. Еволюція українського історичного роману: навчальний посібник / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ,2007. – 136 с. 

У посібнику висвітлюється комплекс історико-літературних питань, пов’язаних з розвитком жанру історичного роману в Україні. Весь масив українського історичного роману розглядається у хронологічній послідовності як динамічна художня система. Головними є розділи, в яких мова йде про тенденції розвитку жанру в XX столітті.

   Для викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською літературою.

Починок Л. Ольга Кобилянська: Знайома постать у новому ракурсі: Навчальний посібник / Л. Починок. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005. – 192 с.

У навчальному посібнику автор подає сучасну інтерпретацію творів Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції у світлі морально-етичних шукань письменниці, у зв’язку з її біографією та в контексті світоглядних і стильових виявів сучасної їй конкретно-історичної доби.

  Посібник розраховано на студентів філологів, вчителів-словесників, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

Насмінчук Г. Література народів Сходу : навчальний посіб­ник / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2012. – 220 с.

У посібнику висвітлюються найбільш типові явища і факти літературного життя країн Близького, Середнього і Далекого Сходу від найдавніших до новітніх часів. Особлива увага приділена творам, що вивчаються у курсі зарубіжної літератури. Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями сходознавства.

Прокоф’єв І. Уроки зарубіжної літератури в школі : навчально-методичний посібник / І. П.  Прокоф’єв // Кам’янець-Подільський : Колір, 2001. – 48 с.

   У посібнику вміщено навчальний матеріал для уроків зарубіжної літератури з тем «Мацуо Басьо», «Поль Верлен», «Федеріко Гарсіа Лорка», а також методичні рекомендації щодо реалізації в процесі занять та в позаурочний час. До навчально-методичних розробок додаються художні тексти, рекомендовані шкільними програмами.

Лаврусевич Н. Особливості викладання новелістики 20-30-х років ХХ століття у школі: Навчально-методичний посібник / ЛаврусевичНадія. –Кам’янець-Подільський : Оіюм,2003. – 108 с. 

У посібнику зроблено спробу представити науково-обгрунтовану систему навчальної роботи над новелістикою 20-30-х років XX століття.

   Розглянуто проблему новелістичного жанру в літературознавстві та методиці викладання літератури, психолого-педагогічні умови сприймання новелістики старшокласниками загальноосвітньої школи, принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістичних творів 20-30-х років XX століття.У роботі подано матеріали до вивчення в старших класах загальноосвітньої школи творчості письменників-новелістів Миколи Хвильового, Григорія Косинки, Юрія Яновського.

   Рекомендовано викладачам та студентам навчальних закладів філологічного профілю, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл.

Сохацька Є. Історія української літературної критики XIX ст. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Є.І. Сохацька. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 256 с.

    У посібнику проаналізовано рух літературно-критичної думки України від початку її зародження (10-20-ті рр. XIX ст., акцентується увага на її здобутках та ролі у прогресі літературного процесу XIX ст.

  Розраховано на викладачів, учителів та учнів, студентів-філологів, журналістів, краєзнавців.

Лаврусевич Н. Методика навчання української літератури. Навчальний посібник / Лаврусевич Н. О., Громик Л. І. – Кам’янець-Подільський, ПП Галагодза Р. С.,2011. – 152 с.

Навчальний посібник містить навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Методика навчання української літератури», розроблені відповідно до вимог ОПП і навчального плану підготовки фахівців напряму 6.020303 Філологія*. Українська мова і література.

   У посібнику вміщено плани практичних і лабораторних занять, перелік тем для самостійної роботи студентів, тестові завдання, питання для модульних контрольних робіт, програму семестрового іспиту, а також орієнтовну тематику курсових робіт.

  Для викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів української літератури.

Насмінчук Г. Зарубіжна література ранніх епох: Античність, Середньовіччя, Відродження : навчальний посіб­ник / Г. Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2013.– 212 с. 

Посібник містить навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів першого курсу стаціонару і заочної форми навчання напряму Філологія*. Українська мова і література, укладений відповідно до навчальної програми курсу й адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою

 Посібник призначений для аудиторії і самостійної роботи студентів освітньо-квалівікаційного рівня «бакалавр».

Атаманчук В. Проблеми трагічного в українській драматургії 1910-1920-х років. Навчальний посібник / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 124 с.

Навчальний посібник присвячений висвітленню проблем української драматургії початку ХХ ст., зокрема способів репрезентації категорії трагічного у творах В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, Мирославав Ірчана, І.Кочерги, С.Черкасенка. У посібнику подається інформація про жанрові ознаки трагедії, її модифікації в українській літературі цього періоду.

   Книга адресована філологам, студентам гуманітарних вузів.

Типологія концепту у романістиці Т.Гарді й українській прозі доби реалізму

 (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) : монографія / А.А. Крук,

 Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. –

200 с.

    У монографії представлене комплексне дослідження проблеми переосмислення концепту долі. У межах зіставленого аналізу творчості Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка означений взаємозв’язок ментальних структур письменників та форм реалізації проблеми долі. Проаналізовані особливості літературознавчих досліджень персоналістичної проблематики творчості англійського та українських письменників, комплексно осмислений естетично-філософський аспект долі у реалістичній літературі другої половини XIX – початку XX ст., виявлені типологічні збіги і розбіжності у реалізації мотиву долі в творчості Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка.

    Монографія призначена для літературознавців, культурологів, філософів, а також усіх, хто займається компаративними студіями.

Лаврусевич Н. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття: [колективна монографія] / Поліщук С. В., Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 167 с. 

     У монографії йдеться про напрями й характер впливу зарубіжної реформаторської педагогіки на становлення й розвиток вітчизняної педагогічної думки 20-х років ХХ століття (вплив на формування педагогічної термінології, методологічних засад вітчизняної педагогіки та її методів, визначення сутності навчання, підходів до відбору змісту освіти, форм і методів навчання, теоретичне обґрунтування виховного процесу), що дозволяє заповнити нішу у вітчизняній педагогічній історіографії.

Михайло Кудрявцев Сила правди і краси (вивчення творчості Олеся Гончара в 11 класі) / Видано при сприянні редакції газети «Кам’янець-Подільський вісник» (редактор В.П. Мацько) – Кам’янець-Подільський, 1993. – 51 с.

       Посібник до вивчення творчості О.Т. Гончара в 11 класі призначений для студентів-філологів та вчителів-словесників.

    Праця ця є орієнтиром до проблемно-тематичного аналізу на уроках української літератури «Людина і зброя» та «Циклон», а також опального у «застійні» роки роману «Собор».

Кудрявцев М. Нариси з історії української літератури і компаративістики / М. Г. Кудрявцев – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 368 с.

    Книга нарисів професора Кудрявцева М.Г. привертає увагу насамперед практичною інтерпретацією типологічних зв’язків у творчості окремих українських та зарубіжних авторів (Достоєвський і Франко, Достоєвський і Винниченко, Шевченко і світова класика, традиційні образи і сюжети у творчості Лесі Українки, Спиридона Черкасенка, ремінісценції у творчості Ліни Костенко, Юрія Кузнєцова, Бориса Олійника, Івана Драча, проблеми духовності у творчості Олеся Гончара, Чингіза Айтматова, Валентина Распутіна тощо).

     Книга містить термінологічний словник з питань теорії літератури і компаративістики

Професор П.І.Свідер – педагог, літературознавець, громадянин / Серія: Постаті в освіті та науці. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С., 2008. – 136 с.

Рарицький О.А. Українська історична література : навчально-методичний посібник / О.А. Рарицький, Н.А. Глушковецька. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 75 с.

Навчально-методичний посібник адресується студентам історичних факультетів. Він містить навчальну програму з курсу «Українська історична література», плани семінарських занять та методичні поради до них, питання модульної контрольної роботи (МКР), завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). У посібнику також подано список літератури з навчально-методичного забезпечення курсу.

Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус : еволюція поетичного мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 140 с.

У посібнику простежується еволюція поетичного мислення В.Стуса. Досліджується характер розвитку та естетична природа творчості поета, визначається проблематика його поезії та своєрідність художнього втілення в різних поетичних формах, розглядаються витоки, філософський зміст і масштабність лірики митця, особливості його інтелектуалізму.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua