Лаврусевич

ЛАВРУСЕВИЧ НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада: доцент.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

У 1980 р. закінчила філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

1980–1995 рр. працювала у школах Тернопільщини та Хмельниччини вчителем української мови і літератури та заступником директора школи з навчальної роботи.

Відмінник освіти України (посвідчення № 15610), наказ Міністерства Освіти України №189-6 від 01.09.1993 р.

Вчитель-методист.

1992–2001рр. – асистент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського педагогічного інституту.

22 березня 2000 р.  захистила дисертацію на тему «Особливості викладання новелістики 20 – 30-х рр. XX століття у загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.02. – теорія і методика навчання ( українська література) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2001–2002 рр. –  старший викладач кафедри  української літератури Кам’янець-Подільського державного  педагогічного університету.

2002–2005 рр. – доцент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного університету.

2005–2012 рр. –   доцент кафедри теорії та історії журналістики й української літератури  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

З вересня 2012 р.  – доцент кафедри  історії  української літератури та компаративістики  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Методика навчання української літератури

  • Методика викладання  літератури у ВНЗ

  • Методика навчання фахових дисциплін у старших класах

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Проблема аналізу художнього твору в загальноосвітній школі.

Робота над перекладним твором та інтерпретація тексту художнього твору в школі.

Уроки-бесіди з позакласного читання, уроки літератури рідного краю та особливості їх проведення.

Підготувала кандидата педагогічних наук (спеціальності 13.00.02. – теорія і методика навчання ( українська література).

– Горячок Інна Владиславівна – «Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи» (2008).

Монографії

Лаврусевич Н. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття: [колективна монографія] / Поліщук С. В., Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 167 с.

Методичні вказівки та посібники

1. Насмінчук Г. Випускний екзамен – 2000. Українська література. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів : методичні рекомендації / Насмінчук Г. Й.,Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. –

96 с.

2. Лаврусевич Н. Особливості викладання новелістики 20-30-х років ХХ століття у школі: Навчально-методичний посібник / Лаврусевич  Надія. –  Кам’янець-Подільський : Оіюм,  2003. – 108 с. (Рекомендовано МОН України).

3.  Лаврусевич Н. Українська мова для слухачів факультету довузівської підготовки на засадах модульно-рейтингової системи / Укладачі Лаврусевич Н. О., Лупійчук  А. В., Марчук Л. М. –  Кам’янець-Подільський : «Оіюм», 2005. – 88 с.

4. Лаврусевич Н. Програма факультативу «Вивчення української публіцистики» / Лаврусевич Н. О., Горячок І. В. // Українська мова й літератури в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 3/ 68. (Рекомендовано МОН України)

5.  Лаврусевич Н. Методика навчання української літератури. Навчальний посібник / Лаврусевич Н. О., Громик Л. І. – Кам’янець-Подільський, ПП Галагодза Р. С.,  2011. – 152 с.

 6. Лаврусевич Н. Уроки-бесіди з позакласного читання. Навчально-методичний посібник / Лаврусевич Надія, – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А.,  –  2011. – 120 с.

Вибрані публікації

1. Лаврусевич Н. Уроки духовності і моралі: Біблія у шкільному вивченні / Лаврусевич Н., Рарицький О. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 21. – Кам’янець-Подільський : ПП Потапов, 2010. – С. 172–174.

2. Лаврусевич Н. Урок-бесіда з позакласного читання у 6 класі за твором Т. Бордуляка «Дай Боже здоровля корові» / Н. Лаврусевич  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки.–  Випуск 24. –  Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 294–298.

3. Лаврусевич Н. Уроки позакласного читання за творчістю письменників-подолян / Н. Лаврусевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 10. – Т. 3. – С. 171–172.

4. Лаврусевич Н. Постать Дениса Лукіяновича на літературній карті Поділля  / Н. Лаврусевич  // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : зб. наук.  праць / Ред. колегія : О. М. Куцевол. – Вінниця, ТОВ «Ландо» ЛТД. – 2011. – С. 84–88.

5. Лаврусевич Н. Уроки-бесіди позакласного читання за творчістю Василя Стефаника / Н. Лаврусевич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Випуск №2(14). – 2011. –  С. 176–182.

 6. Лаврусевич Н. Оригінальний художній текст у практиці культуровідповідної освіти сучасної школи / Н. Лаврусевич, Л. Лагодзинська // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 10. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С. 137–142.

7.  Лаврусевич Н. Психологічні аспекти та світоглядна позиція автора в романі Дениса Лукіяновича «Філістер» / Н. Лаврусевич  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Випуск 29.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. –  С. 172–175.

8. Лаврусевич Н. Особливості роботи над  перекладом твору Джозефа Редьярда Кіплінга «If» у сьомому класі загальноосвітньої школи / Н. Лаврусевич  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. –  Вип. 11. –  Т. 3. – С. 64– 65.

9. Лаврусевич Н. Особливості проведення уроку літератури рідного краю за творами подільської поетеси Ганни Костів-Гуски / Н. Лаврусевич  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки.  – Випуск 31. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – С. 392–394.

 10. Лаврусевич Н.  Образ західноукраїнського селянина у повістях Дениса Лукіяновича / Лаврусевич Н. О. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  2013. – Вип. 12. – Т. 1. – С. 25–27.

11. Лаврусевич Н. Із доброго подільського кореня. Уроки літератури рідного краю за творами Миколи Магери / Н. Лаврусевич  // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 5. – С. 44–46.

12. Лаврусевич Н. Творчість Броніслава Грищука на уроках літератури рідного краю: естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й.Волошиної / Н. О. Лаврусевич    // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 1(16). –– Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 160–165.

13. Лаврусевич Н. Вивчення творчості Тараса Шевченка на факультативних заняттях з української літератури: народознавчий аспект / Лаврусевич Н.О. Громик Л.І.  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. Випуск 31. – С. 392–394.

14. Лаврусевич Н. Уроки літератури  рідного  краю за творчістю Василя  Горбатюка / Н.О Лаврусевич  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 11. – Т.  3. – С. 64–65.

15. Лаврусевич Н. Щоб знайти себе  у суспільстві та всесвіті: ідеї національного виховання професора Ніли Волошиної та потреби сьогодення крізь призму навчальних програм / Н. Лаврусевич  // Вісник Черкаського університету, серія : педагогічні науки,  2015. –№ 15 (348). – С. 66–72.

Участь у конференціях

  Міжнародні наукові конференції:

Міжнародна  науково-практична конференція «Польська мова в українській   освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції», Хмельницький,  22 жовтня  2014 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: сучасні тенденції розвитку»,  Черкаси,  24 квітня  2015 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Мовна компетенція як основа для професійного та соціального успіху в Європі»,  Хмельницький, 18 листопада 2015 р.;

Всеукраїнські наукові конференції :

Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і глобалізм: проблема духовно-естетичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин»,  Кам’янець-Подільський, 14–15 жовтня    2010 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан,  проблеми, перспективи», Вінниця, 22 березня 2011р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Класики і Поділля»,  Кам’янець-Подільський,  25–26 жовтня  2012 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші Волошинські читання»,  Київ,  5 квітня 2013 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Другі Волошинські читання»,  Кам’янець-Подільський,  14 квітня 2014 р.;

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин» (До 200-річчя з дня народження),  Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

 Регіональні наукові конференції:

Звітні наукові конференції викладачів К-ПНУ ( квітень 2012, 2013, 2014, 2015 pр.)

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua