Історія кафедри

     Кафедра історії української літератури та компаративістики

Літопис кафедри історії української літератури та компаративістики починається від часу створення Кам’янець-Подільського державного університету в 1918 році. Розвиток філологічних, зокрема літературознавчих, традицій пов’язаний з іменами Івана Огієнка (ректора), першого декана історико-філологічного факультету Леоніда Білецького (пізніше професора Українського Празького університету), Михайла Драй-Хмари (поета-неокласика, очолював кафедру славістики), Валер’яна Поліщука (навчався, а пізніше викладав в ІНО).

Л. Білецький упродовж 1919-1920 рр. був деканом історико-філологічного факультету. Він – автор численних літературознавчих праць, зокрема таких, як: „Основи літературно-наукової критики” (1925), „Історія української літератури” (1947), студій про усну словесність, український театр, українське красне письменство. М. Драй-Хмара – фахівець зі слов’янської філології, у 1925 р. в Києві видав працю „Леся Українка. Життя і творчість”. Свою поетичну  діяльність він розпочав у Кам’янці, надрукувавши тут у „Новій думці” 1920 р. свої ранні поезії.

У 1921 р. історико-філологічний факультет було перейменовано у факультет соціальних наук.

Повоєнна історія кафедри літератури розпочинає свій відлік з вересня 1944 року. Кафедра об’єднувала фахівців української та російської літератур, проте перший її склад був нечисленний. Зокрема, українську літературу викладали Д.М. Бєлінський, Т.Я.Лабзіна, В.С.Хоролець. У 1951 році була створена власне кафедра української літератури. Її очолив кандидат філологічних наук Хмелінський М.М. Саме він, а також викладачі О.С. Бойко, В.М. Сапун, П.І. Свідер – її перші фундатори.

Наказом ректора інституту від 26 серпня 1955 року кафедри української філології були об’єднані в одну кафедру української мови і літератури. Через 10 років наказом Міністерства освіти УРСР від 24 травня 1965 року вона була ліквідована шляхом утворення кафедри української, російської і зарубіжної літератур та української і російської мов.  Міністерський наказ № 193 від 27 серпня 1974 року сповіщав про поділ кафедри літератури на кафедру української літератури й кафедру російської та зарубіжної літератур.

Починаючи з 1944 р. на кафедрі в різні роки, крім згаданих, працюють викладачі П.Л. Шестопал (декан мовно-літературного факультету), С.І. Білецький,  М.А. Скорський, Є.І.Сохацька (декани філологічного факультету), Ю.Ю. Ткаченко, Л.В. Третяк, Г.Й.Насмінчук, Т.І. Колотило, М.Г. Кудрявцев. У 1990-2000-і роки склад кафедри поповнили викладачі Л.І. Починок, Л.А. Безвух, В.Г. Притуляк,  І.П.Прокоф’єв, Н.О. Лаврусевич, В.Т.Товкайло, Т.П. Бобровська.

Першим завідувачем кафедри літератури в повоєнні роки був Д.М. Бєлінський,  потім – М.М. Хмелінський, О.О. Бойко, С.І. Білецький, М.А. Скорський, П.І. Свідер, Є.І. Сохацька, Г.Й. Насмінчук.

З лютого 2001 року кафедру історії української літератури та компаративістики очолював доктор філологічних наук, професор Кудрявцев М. Г.

З 2015 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Рарицький О.А.  Склад кафедри: завідувач, д. філол. н., доцент, професор кафедри Рарицький О.А., к. філол. н., професор Насмінчук Г.Й., к. філол. н., доцент Починок Л.І., к. пед. н., доцент ЛаврусевичН.О.,  к. філол. н., доцент Атаманчук В.П., к. філол. н., доцент Громик Л.І., к. філол. н., ст. викладач Джурбій Т.О., к. філол. н., ст. викладач Волковинська І.В., к. філол. н., ст. викладач Щегельський В.В.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua