Історія кафедри

     Кафедра історії української літератури та компаративістики

Історія кафедри української літератури починається від часу створення Кам’янець-Подільського державного університету у 1918 році.

Розвиток філологічних, зокрема літературознавчих, традицій пов’язаний з іменами Івана Огієнка (ректора), першого декана історико-філологічного факультету Леоніда Білецького (пізніше професора Українського Празького університету), Михайла Драй-Хмари (поета-неокласика, очолював кафедру славістики), Валер’яна Поліщука (навчався, а пізніше викладав в ІНО). Леонід Білецький протягом 1919-1920 рр. був деканом історико-філологічного факультету. Він – автор численних літературознавчих праць, зокрема „Основи літературно-наукової критики” (1925), „Історія української літератури” (1947), студій про усну словесність, український театр, українське красне письменство. Михайло Драй-Хмара – фахівець з слов’янської філології, у 1925 р. в Києві видав працю „Леся Українка. Життя і творчість”. Поетичну свою діяльність він розпочав у Кам’янці, надрукувавши тут в „Новій думці” 1920 р. ранні свої поезії.

У 1921 р. історико-філологічний факультет було перейменовано у факультет соціальних наук.

  Повоєнна історія кафедри літератури розпочинає свій відлік з вересня 1944 року. Перший її склад нечисленний: Бєлінський Д.М., Лабзіна Т.Я., Хоролець В.С. Кафедра об’єднувала фахівців української і російської літератур. У 1951 році була створена власне кафедра української літератури. Її очолив кандидат філологічних наук Хмелінський М. М. Саме він, а також Бойко О.С., Сапун В.М, Свідер П.І. – перші фундатори.

   Наказом по Інституту від 26 серпня 1955 року кафедри української філології були об’єднані в одну кафедру української мови і літератури. Через 10 років наказом Міністерства освіти УРСР від 24 травня 1965 року вона була ліквідована шляхом утворення кафедри української, російської і зарубіжної літератури та української і російської мови. Нарешті, Міністерський наказ № 193 від 27 серпня 1974 року сповіщав про розділення кафедри літератури на кафедру української літератури та кафедру російської та зарубіжної літератури.

   Починаючи з 1944 р., на кафедрі у різні роки, окрім згаданих, працюють викладачі Шестопал П.Л. (декан мовно-літературного факультету), Білецький С.І., Скорський М.А., Сохацька Є.І. (декани філологічного факультету), Ткаченко Ю.Ю., Третяк Л.В., Насмінчук Г.Й., Колотило Т.І., Кудрявцев М.Г. В 1990-2000-і роки склад кафедри поповнився викладачами Матусяк Л.І., Безвух Л.А., Притуляком В.Г., Прокоф’євим І.П., Лаврусевич Н.О., Товкайлом В.Т.

   Першим завідувачем кафедри літератури у повоєнні роки був Бєлінський Д.М., потім – Хмелінський М.М, Бойко О.О., Білецький С.І., Скорський М.А., Свідер П.І., Сохацька Є.І., Насмінчук Г.Й. Починаючи з 1998 року здійснюється силами кафедри підготовка магістрантів.

   У серпні 2005 р. в зв’язку з реформацією факультету української філології і перетворення його у факультет української філології та журналістики на базі кафедри української літератури створена була кафедра історії української літератури і компаративістики.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua