Громик

ГРОМИК ЛАРИСА ІВАНІВНА

Посада: старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 1996 р. закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Українська мова і література та іноземна мова».

1998–2002 рр. – учитель іноземної мови Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу № 16 і Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 імені Т. Г. Шевченка.

2002–2007 рр. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кам’янець-Подільського факультету Київського університету туризму, економіки і права.

У 2001–2004 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

16 червня 2011 р. – захистила дисертацію на тему «Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і поетика» за спеціальністю 10.01.01. – українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2007–2012 рр. –  асистент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2007–2013 рр. – секретар методичної ради факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З січня 2011 р. – заступник декана факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 14 червня 2012 р. – старший викладач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З листопада 2013 р. – секретар науково-методичної ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Методика навчання української літератури

 • Методика навчання зарубіжної літератури

 • Методика навчання українознавства

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти. Історія української літератури ХХ століття. Українське шістдесятництво. Методика навчання української та зарубіжної літератури

Монографії

Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала / Л. І. Громик. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рута”», 2015. – 200 с.

Методичні вказівки та посібники

Лаврусевич Н. Методика навчання української літератури : навчальний посібник / Н. О. Лаврусевич Л. І. Громик,. – Кам’янець-Подільський : ПП Галагодза Р. С., 2011. – 152 с.

Вибрані публікації

 1. Громик Л. Риси української ментальності в повісті Євгена Гуцала «Співуча колиска з верболозу» / Лариса Громик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – С. 457–463.

 2. Громик Л. Жанрова та індивідуально-стильова специфіка повісті Є. Гуцала «Співуча колиска з верболозу» / Л. І. Громик // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Института языка и литературы. – Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – C. 74–76.

 3. Громик Л. Образ матері в художньому світі Є. Гуцала: етнопсихологічний аспект / Л. І. Громик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [ред. кол.: М. Ф. Гетьманець та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 264–269.

 4. Громик Л. Лірико-психологічна проза Є. Гуцала в літературно-критичній рецепції / Л. І. Громик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [ред. кол.: М. Ф. Гетьманець та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2011. – Вип. 25. – С. 435–438.

 5. Громик Л. Робота над повістю Євгена Гуцала «Голодомор» на уроках позакласного читання / Л. І. Громик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [ред. кол.: С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 389–391.

 6. Громик Л. Євген Гуцало і шістдесятництво: літературно-критична рецепція прозової творчості письменника / Л. І. Громик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [ред. кол.: С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 32. – Част. 1. – С. 159–162.

 7. Громик Л. Вивчення творчості Тараса Шевченка на факультативних заняттях з української літератури: народознавчий аспект / Л. І. Громик, Н. О. Лаврусевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [ред. кол.: С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2014. – Вип. 35. – С. 111–114.

 8. Громик Л. Публіцистика Богдана Лепкого: історіософський контекст / Л. І. Громик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [міжнар. ред. кол.: С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38. – С. 24–27.

Участь у конференціях

    Міжнародні наукові конференції:

Міжнародна науково-теоретична конференція «Мультилогос літератур світу», Кривий Ріг, 7–8 травня 2010 року;

Международная научно-практическая конференция «Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности», Тирасполь, 20–21 сентября 2010 год;

1 Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2015 року.

 Всеукраїнські наукові конференції:

П’яті Липівські читання, Кам’янець-Подільський, 6–7 травня 2010 року;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин», Кам’янець-Подільський, 14–15 жовтня 2010 року;

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Класики і Поділля», присвячена 110-річчю від дня народження літературознавця Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 жовтня 2012 року;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин» (до 200-річчя від дня народження), Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 року;

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua