Джурбiй

ДЖУРБІЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2004 р. закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і німецької мови та зарубіжної літератури.

У 2006 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови і зарубіжної літератури.

2005–2011 рр. – викладач кафедри іноземних мов Кам’янець‑Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2007–2010 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.05. – порівняльне літературознавство.

15 вересня 2011 р. – захистила дисертацію на тему: «Українська драма ІІ половини ХІХ ст. за запозиченими сюжетами: транспозиція змісту (на матеріалі творів М. П. Старицького та М. Л. Кропивницького)» за спеціальністю 10.01.05. – порівняльне літературознавство та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Компаративістика

 • Літературне краєзнавство

 • Історія української літератури (І половина ХІХ ст.)

 • Теорія літератури

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти. Літературно-краєзнавчий аспект творчої діяльності вітчизняних письменників. Компаративні дослідження вітчизняної класики з зарубіжною літературою.

Вибрані публікації

 1. Джурбій Т. Інсценізації та переробки М. П. Старицького: еволюція змісту / Т. О. Джурбій // Творча індивідуальність Михайла Петровича Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ–ХХ ст. : збірник наукових праць за підсумками всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси : [Б.М], 2010. – С. 172–180.

 2. Джурбій Т. Інсценізація роману «Чайковський» Є. П. Гребінки М. Л. Кропивницьким / Т. О. Джурбій // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник наукових праць за підсумками Сьомої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Київ : [Б.М], 2010. – С. 27–31.

 3. Джурбій Т.  Історична правда та художня інтерпретація образу народного месника Юрка Довбуша / Т. О. Джурбій // Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин: збірник наукових праць за підсумками всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 121–129.

 4. Джурбій Т.  І. Крашевський та Е. Ожешко у драматургічній творчості М. Старицького / Т. О. Джурбій // Проблеми філології та культури: Україна-Польща: збірник наукових праць українських та польських вчених. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Жешівський університет (Республіка Польща), 2010. – Вип. І. – С. 37–49.

 5. Джурбій Т. Проблема духовності людини в повісті «Хата за селом» Ю. І. Крашевського та в переробці М. П. Старицького «Циганка Аза» / Т. О. Джурбій // Питання сучасної науки і освіти : збірник за матеріалами  міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11–13 липня. – К. : [Б.М], 2011. – С. 14–26.

 6. Джурбій Т.  Зв’язок М. Старицького з австрійською літературою : драматичні переробки / Т. О. Джурбій // Збірник за підсумками Сьомої Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасна наука: шляхи розвитку» (березень 2013 р.). – К. : [Б.М], 2012. – С. 23–27.

 7. Джурбій Т. О. Тема національного визволення в українській неоригінальній драматургії / Т. О. Джурбій // Науковий збірник «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Серія історична та філологічна. Випуск ХІ. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 193–198.

Участь у конференціях

     Міжнародні наукові конференції

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Питання сучасної науки і освіти», Київ, 11–13 липня 2011 р.;

Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасна наука: шляхи розвитку», 18 березня 2013 р.

Всеукраїнські наукові конференції:

Всеукраїнська наукова конференція «Творча індивідуальність Михайла Петровича Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ-ХХ ст.»,  Черкаси, 11–12 травня 2010;

Всеукраїнська наукова-практична конференція «Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин», Кам’янець-Подільський, 14–15 жовтня 2010 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Класики і Поділля»(присвячена 110-річчю з дня народження літературознавця Григорія Костюка),  Кам’янець-Подільський, 25–26 жовтня 2012 р.

     Регіональні наукові конференції:

Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, жовтень 2010–2015 рр.;

 Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, березень 2005–2015 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua