Атаманчук

АТАМАНЧУК ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА

Посада:  доцент.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

2003 р. – закінчила факультет української філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури.

2004 р. – закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

2004–2006 рр.  навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

2004–2009 р. – працювала на кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2009 – працює на кафедрі історії української літератури та компаративістики.

27 вересня 2007 р. – захистила дисертацію «Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х рр.: ідейно-естетична парадигма» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2014 р. – голова ради молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Історія української літератури

  • Проблеми літературознавчого аналізу тексту

  • Українознавство

  • Вступ до літературознавства

Сфера наукових інтересів

 Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

 Модерністські пошуки в українській драматургії ХХ ст.. Дослідження наукової і художньої спадщини Івана Огієнка.

Монографії

Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.

Методичні вказівки та посібники

  1. Атаманчук В. Проблеми трагічного в українській драматургії 1910-1920-х років. Навчальний посібник / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 124 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України)

  2. Атаманчук В. Практичні заняття та самостійна робота з курсу «Історія української літератури (перша половина ХХ ст.)». Методичні рекомендації / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 32 с.

Вибрані публікації

1. Атаманчук В. Мотив перевтілення у новелах Х. Л. Борхеса зі збірки «Творець»  / Вікторія Атаманчук // Зарубіжна література у школах України. – 2011. – №12. – С. 56- 58.

2. Атаманчук В. Художня еволюція образу головної героїні п’єси Володимира Винниченка «Брехня» / Вікторія Атаманчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т.24. –  № 1 Ч.2. – Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, Симферополь, 2011. – С.168–171.

3. Атаманчук В. Еволюція народного характеру у віршованій повісті М.Рильського «Марина» / Вікторія Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 31. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. –  199–201.

4. Атаманчук В. Проектна технологія в управлінні навчальною діяльністю студентів / Вікторія Атаманчук // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Вип. 8. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011.– С. 22–26.

5. Атаманчук В.  Вірші-портрети видатних діячів світової та вітчизняної культури у поезії М. Рильського 1930-х років / Вікторія Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С.6–9.

6. Атаманчук В. Античні мотиви у поезії Максима Рильського 1920-х рр. / Вікторія Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 335–337.

7. Атаманчук В. Шевченківські традиції у поемі М. Рильського «Марина» / Вікторія Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 35. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – С. 88–89.

  1. Атаманчук В. Нові документи про Івана Огієнка (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) / Вікторія Атаманчук // Іван Огієнко та сучасна освіта і наука. Вип. ХІ. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 359–371.

  2. Атаманчук В. Присудження всеукраїнської Премії імені Івана Огієнка / Вікторія Атаманчук // Іван Огієнко та сучасна освіта і наука. Вип. ХІ. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 382–383.

Участь у конференціях

Міжнародні наукові конференції:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Kluczove aspekty naukovej dzialnosci» Пшемишль, Польща, 24 квітня 2011 р.;

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Veda a vznik – 2010/2011» Прага, Чехія, 28 вересня, 2011 р.;

Міжнародна науково-технічна конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» Кам’янець-Подільський, 20–21 жовтня 2011 р.;

Международна научна практична конференция «Динамикатана съвременна наука» Софія, Болгарія, 27.05.2012–05.06.2012;

ІІІ Міжнародний форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» Запоріжжя, 26–29 квітня 2012 р.;

Науково-практична інтернет-конференція «Vedacky pokrok na perelomu tysychalety – 2012» Прага, Чехія, 27 травня – 5 червня 2012 р.;

Subject and object of cognition in a projection of educational techniques and psychological concepts, Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences, London, Great Britain, June 05–June 10, 2014.

LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical and Psychological sciences, London, Great Britain, January 27 – February 03, 2014;

Forming and qualitative development of modern educational systems. LXIV International Research and Practice Conference and III stage Championship in Pedagogical sciences, London, September 26 – October 01, 2013;

Problems of Correlation of Interpersonal Interactions and Educational Technologies in social relations. LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical and Psychological sciences, London, Great Britain, January 27 – February 03, 2014;

Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations. XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational Sciences, London, Great Britain, February 12 – February 17, 2015;

CIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational Sciences, London, Great Britain, June 18 – June 24, 2015.

Всеукраїнські наукові конференції:

Всеукраїнська наукова конференція «Класики і Поділля» до 110-річчя від дня народження Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 вересня

2012 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)», Кам’янець-Подільський, 24–25квітня 2014 р.

Організація конференцій

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості» (26 березня 2015 р.)

Редагування наукових збірників

1. Відповідальний секретар збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  2015. – Вип.11. – 392 с.);

2. Відповідальний секретар збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості» (26 березня 2015 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 108 с.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua